Skip to main content

Peuter Kleuter atelier

Op dinsdagochtend houden de peuters en kleuters een peuter-kleuter atelier. 

Meer info in de nieuwsbrief!